ACORDUL INFORMAT al pacientului/aparținătorului
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOP MEDICAL

pct. 1. Îmi exprim în mod expres acordul ca datele personale: nume, prenume, cod numeric personal, data nașterii, domiciliu, telefon, e-mail, precum și datele cu caracter special: date privind sănătatea, date biometrice, date genetice, să fie arhivate și prelucrate în vederea executării obligațiilor medicale, inclusiv realizarea activităților profesionale medicale, plata contravalorii serviciului medical oferit, programări, scheme de tratament, alte asemenea,
pct. 2. Sunt de acord ca datele menționate la pct. 1 să fie păstrate pe durata ținerii evidențelor medicale stabilite de Legea arhivării nr. 16/1996 și a Nomenclatorului Arhivistic din 07/11/2013 aprobat de Arhiva Naționala în noiembrie/2013;

Cabinetul de nutritie Timisoara vă informează că:
1. Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.
2. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră decât în ceea ce priveste recomandarea medicala pe care v-o aducem la cunostinta. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.
3. Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor medicale.
4. Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor medicale realizate in cadrul unitatii noastre. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse.
5. Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi.
Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să îngreuneze, chiar împiedice executarea obligațiilor medicale solicitate. În acest caz unitatea noastra este exonerata de orice răspundere. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră.

Sunt de acord